2017 in cijfers

 PST_26_5.png

Per jaar betaalt PST in totaal ruim € 26,5 miljoen uit aan pensioenen. Bijna € 20 miljoen aan ouderdomspensioen, ruim € 6 miljoen aan partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

PST_124_3.png De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2017.
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie
van het fonds weer. Het percentage toont de
verhouding tussen vermogen en pensioenverplichtingen.
Bij een dekkingsgraad van 115% is er € 115 in kas voor elke € 100 die PST nu en in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren.
 PST_4.png Elke maand betaalt ons fonds 4 soorten pensioen uit: ouderdomspensioen aan 3.262 gepensioneerden, partnerpensioen aan 1.315 weduwen/weduwnaren en wezenpensioen aan 53 kinderen. Er is ook een arbeidsongeschiktheidspensioen voor
werknemers die door ziekte niet meer kunnen werken.
PST_1_13.png Dit is ons belegd vermogen. Het vermogen is voor 46% belegd in aandelen en 43% in vastrentende waarden (zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties). 11% is belegd in onroerend goed. PST belegt alleen in Nederlandse en Duitse staatsobligaties.
PST_6.png In 2017 verdiende het fonds € 66,1 miljoen dankzij beleggen. Dat is een rendement van 6,0%.
 PST_103000.png (1)

De totale som aan vacatiegeld en onkostenvergoedingen voor bestuursleden, commissieleden en leden van het verantwoordingsorgaan. De voorzitter is het enige bestuurslid dat een vergoeding ontvangt voor zijn werkzaamheden.

 PST_262.png

Voor het beheer van de pensioenen zijn de kosten per deelnemer in 2017 toegenomen met € 16,- per deelnemer.

 PST_12_6.png

Zoveel hebben werkgevers en werknemers in totaal in 2017 aan pensioenpremie ingelegd.

 PST_16928.png Het totaal aantal deelnemers van PST op 31 december 2017.
 PST_907_5.png

De optelsom van al onze verplichtingen in 2017.

Lees hier het volledige jaarverslag 2017.