Nieuws

Onze pensioenregeling wijzigt per 1 januari

De pensioenregeling van ons fonds wijzigt per 1 januari 2018.

De belangrijkste aanpassing is de pensioenleeftijd. Deze gaat omhoog naar 68 jaar.

Wat verandert er?

1. Voor pensioen dat u al hebt opgebouwd
Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, heeft nu een pensioenleeftijd van 65 jaar en – voor de aanspraken opgebouwd per 1 januari 2015 - 67 jaar. Al deze pensioen aanspraken rekenen we om naar de nieuwe pensioenleeftijd 68 jaar. Daardoor gaat het pensioen omhoog. Dat ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u ontvangt in 2019 (met de stand per 31 december 2018). De omrekening kost u geen geld en levert u geen geld op.

2. Voor pensioen dat u nog gaat opbouwen
De stijging van de pensioenleeftijd betekent dat u in de toekomst een jaar langer pensioen opbouwt. De jaarlijkse opbouw wijzigt daarbij niet. Hierdoor zal de uitkering vanaf pensioenleeftijd 68 hoger zijn dan bij pensioenleeftijd 67. De wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen heeft overigens geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen. Dat is pensioen voor uw partner als u komt te overlijden.

3. Voor de ingangsdatum van uw pensioen
Wanneer het pensioen ingaat, bepaalt u zelf. U hoeft niet te wachten tot u 68 jaar bent. U krijgt automatisch bericht enkele maanden voor uw AOW-leeftijd. U kunt ook aangeven dat u eerder met pensioen wilt. Dat kan op zijn vroegst 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. Als u eerder met pensioen gaat, gaat uw pensioen omlaag. Hier leest u meer over uw keuzemogelijkheden.

Andere aanpassingen

Enkele deelnemers binnen ons fonds hebben vanuit het verleden recht op ongehuwdenpensioen. Ook dit pensioen kan straks later ingaan. Hebt u prepensioen? Dan ontvangt u hierover apart een brief.

Informatie voor u

U hebt over deze wijziging een brief gekregen als u werknemer of oud-werknemer bent. Gepensioneerden ontvingen ook een brief. De wijzigingen moeten nog verwerkt worden in onze administratie. Ons fonds werkt daar de komende maanden aan, zodat ook de officiële documenten van ons fonds en diverse communicatiemiddelen, zoals deze website en Pensioen 1-2-3, weer actueel zijn. Informatie over uw pensioen vindt u in de beveiligde omgeving van deze website Mijn Pensioencijfers.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijziging? Lees de extra uitgave van de PST pensioenkrant op deze website. Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk. Onze medewerkers helpen u graag.