Nieuws

Oktober: financieel slechtste maand van 2018

Afgelopen maand is onze financiële positie verslechterd.

 Dat is te zien aan onze beleidsdekkingsgraad. Eind oktober was deze 126,7%. Een maand eerder was dat nog 127,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= de verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu.

Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is de actuele dekkingsgraad. Deze was eind oktober 123,1%.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. PST moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 122,6% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De beleidsdekkingsgraad ligt boven deze grens. Dat betekent dat we financieel ‘gezond’ zijn.

Waarom daalde de dekkingsgraad in oktober?

Twee ontwikkelingen hebben veel invloed op onze financiële positie:

  1. Een stijging of daling van de rente waarmee wij moeten rekenen
    Bij een lage rente moet ons fonds meer geld opzij zetten om (later) alle pensioenen te kunnen betalen dan bij een hoge rente. Hoe hoger de rente, des te beter voor onze financiële positie;
  2. Een stijging of daling van de waarde van onze beleggingen
    Hoe meer vermogen, des te beter voor onze financiële positie.

In oktober daalde de rente en werden onze beleggingen (met name de aandelen) minder waard. Daardoor verslechterde de actuele dekkingsgraad in oktober met maar liefst 4,5%. Dat negatieve effect vertaalde zich ook in een daling van de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van 12 maanden).

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur