Nieuws

Ons fonds heeft het IMVB-convenant getekend

IMVB staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Het IMVB-convenant is een initiatief van onze koepelorganisatie, de Pensioenfederatie.

Aanleiding

In Nederland doen we wereldwijd zaken. Internationale bedrijven kunnen betrokken raken bij misstanden (uitbuiting, dierenleed) of schade aan het milieu. In convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gaan bedrijven samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties aan de slag om deze misstanden te voorkomen. Met deze convenanten kunnen deelnemers gezamenlijk oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet alleen kunnen oplossen.

Versie voor pensioenfondsen

De Pensioenfederatie heeft het convenant opgesteld voor pensioenfondsen. Pensioenfondsen zijn geen bedrijven, maar ze beleggen wel internationaal. Ze hebben veel geld en kunnen daarom (mogelijk) invloed uitoefenen op de bedrijven of sectoren waarin ze beleggen. Daarom wordt in de context van pensioenfondsen gesproken over een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant.

PST heeft het convenant getekend

undefined

Ons fonds heeft het convenant getekend. Wij vinden maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk en willen ons steentje bijdragen aan een betere wereld. Een van onze beleggingsdoelstellingen is dat we streven naar een goed en duurzaam rendement. Dit vanuit de overtuiging dat PST als lange termijn belegger een verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van haar deelnemers en voor de maatschappij als geheel.

 

Meer informatie

Lees meer over ons beleggingsbeleid. Wilt u meer weten over IMVO-convenanten? Kijk dan op de speciale website hierover van de Sociaal Economische Raad.

Bron: Bestuur en Pensioenfederatie