Nieuws

Uw pensioen gaat omhoog met 2,1%

We hebben goed nieuws. Als een van de weinige pensioenfondsen in Nederland kunnen wij uw pensioen voor het tweede jaar op rij verhogen.

Volledige compensatie prijsstijgingen

Dit keer gaat het om een volledige verhoging van 2,1%. Ook de prijzen stegen vorig jaar met 2,1%. Deze prijsstijging is dus volledig gecompenseerd: uw (opgebouwde) pensioen over 2018 behoudt zijn waarde.

Onze gepensioneerden krijgen meer pensioen uitgekeerd. Zij ontvangen de verhoging in februari. In die maand ontvangen zij ook de verhoging van 2,1% met terugwerkende kracht over de maand januari. Werknemers en oud-werknemers zien hun pensioen dat ze tot nu hebben opgebouwd met hetzelfde percentage stijgen per 1 januari 2019. Zo behoudt het (opgebouwde) pensioen zijn waarde.

Waarom verhogen we de pensioenen?

We proberen elk jaar de pensioenen te verhogen. Maar een verhoging is alleen mogelijk als onze financiële positie goed genoeg is. Dat was eind oktober het geval.

Meer informatie

Meer informatie over verhoging van pensioenen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden leest u op onze website.