Nieuws

Bedankt voor uw hulp! U geeft ons fonds een ruime voldoende

Wat vindt u belangrijk aan uw pensioen? Waar wilt u dat ons fonds op let bij onze beleggingen? Hoe tevreden bent u over PST? Op deze en andere vragen konden deelnemers en gepensioneerden ons hun mening geven in het onderzoek dat wij in februari en maart 2019 hebben laten uitvoeren door het bureau Motivaction.

Ruim 370 gepensioneerden en deelnemers vulden de enquête in. De respons was daarmee groot genoeg om uitspraken te doen die gelden voor de hele achterban bij ons fonds. We willen iedereen bedanken die hieraan zijn medewerking heeft verleend. Dankzij u hebben we nu een beter beeld van wat u wilt!

Wat vindt u?

Enkele uitkomsten uit het onderzoek zijn:

  • Deelnemers en gepensioneerden geven PST een 6,9. Zij hebben meer vertrouwen in het eigen fonds dan in het Nederlandse pensioenstelsel in het algemeen.
  • 6 op de 10 deelnemers denken dat ze met hun pensioenpremie de pensioenen betalen van de huidige gepensioneerden. (Dat is overigens niet zo. Uw pensioenpremie gaat naar uw pensioen.)
  • Mensen willen na hun pensioen minimaal blijven leven als voor hun pensioen. Zij willen dezelfde levensstandaard houden. Mensen met weinig kennis en pensioenen, kiezen daarbij vaker voor meer zekerheid.
  • Deelnemers en gepensioneerden weten weinig af van het beleggingsbeleid van PST. Men wil dat wij daarin heel voorzichtig te werk gaan.
  • Respondenten geven aan dat duurzaam beleggen niet ten koste mag gaan van het resultaat. Een meerderheid vindt dat ons fonds op de lange termijn wel een verantwoordelijkheid heeft en alleen moet investeren in bedrijven, die het goed doen als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleid.
  • Deelnemers en gepensioneerden zijn te spreken over de communicatie van PST. Positief zijn de respondenten over deze website en de Pensioenkrant. De Pensioenkrant leest onze achterban liever op papier dan op het computerscherm (in pdf). (Nieuwsgierig? Ze staan op de pagina Documenten).
  • Deelnemers en gepensioneerden onderschrijven solidariteit: ze zijn het ermee eens dat ze samen in het pensioenfonds zitten en dus ook de kosten en risico’s hiervan delen, zoals bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat voor collega’s gezorgd wordt als het leven tegenzit.

Onder de deelnemers zijn 10 VVV-bonnen van € 25 verloot. De winnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad. Enkelen daarvan reageerden blij verrast.

Wat doet PST met deze uitkomsten?

Het bestuur analyseert de uitkomsten en gebruikt deze input bij het vaststellen van haar beleggingsbeleid. Ook zijn de resultaten belangrijke informatie voor ons communicatiebeleid, zodat we u nog beter kunnen informeren over uw pensioen.

Meer weten over het onderzoek?

In de eerstvolgende uitgave van onze Pensioenkrant in juli 2019 presenteren wij u meer uitkomsten over het onderzoek.

Bron: Bestuur