Nieuws

De tekst over de toekomst van uw pensioen is aangepast

Het gaat om de toekomstverwachting in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Eind augustus hebben alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden hun jaarlijkse UPO ontvangen van PST.

In deze UPO zijn we wat te positief geweest over de onze indexatie verwachting (onze toeslagen label). Op het moment dat de UPO werd opgesteld (31 december 2018), stond PST er heel goed voor en konden we een volledige indexatie verlenen van 2,1%. We hadden op 31 december 2018 een beleidsdekkingsgraad van 125,9% en een actuele dekkingsgraad van 119,2%.

Inmiddels heeft de lage rente en de slechte situatie op de beurs ook ons geraakt, alhoewel we in vergelijking met andere pensioenfondsen er nog relatief goed voor staan. We verwachten dat we de komende jaren (niet) volledig kunnen indexeren. Per 31 juli 2019 was onze beleidsdekkingsgraad 121,7% en onze actuele dekkingsgraad 115,7%

Onze toeslagenlabel luidt nu als volgt:
Wij beoordelen elk jaar of wij uw pensioen kunnen verhogen. Een verhoging van het pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Per jaar beoordelen wij of een verhoging mogelijk is en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd.
Ons fonds staat er relatief goed voor. Een verlaging van uw pensioen gebeurt alleen als ons fonds er financieel slecht voor staat.

Deze tekst is wel beschikbaar in het Uniform Pensioenoverzicht dat u kunt downloaden in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers.