Nieuws

Een pensioenfonds besturen?

Ons fonds heeft twee vacatures. Wij zoeken gepensioneerden die geïnteresseerd zijn

  • in een bestuursfunctie of
  • die namens gepensioneerden zitting willen nemen in het verantwoordingsorgaan.

Bestuur

In ons bestuur hebben twee gepensioneerden zitting. De zittingstermijn van één van beide loopt af op 31 december 2019. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld.
Op grond van de statuten van het fonds krijgen gepensioneerden de kans om zich kandidaat te stellen. Als er meer dan één geschikte kandidaat is, organiseren we een verkiezing onder de gepensioneerden.

Verantwoordingsorgaan

In het verantwoordingsorgaan (VO) komt per 1 januari 2020 een zetel vrij voor een vertegenwoordiger namens de gepensioneerden.
In ons VO hebben twee gepensioneerden zitting. Ook hier loopt de zittingstermijn van één van hen af op 31 december 2019. Hij kan zich niet meer herkiesbaar stellen.
Op grond van de statuten van het fonds krijgen gepensioneerden de kans om zich kandidaat te stellen. Als er meer dan één geschikte kandidaat is, organiseren we een verkiezing onder de gepensioneerden.

Wie zoeken we?

In de profielschets voor bestuursleden leest u naar wie wij op zoek zijn.
In de profielschets voor leden van het verantwoordingsorgaan leest u meer.

Reageren?

U kunt ons mailen: pst.pensioen@dhl.com.
Uw kandidaatstelling zien wij graag vóór 1 september 2019 tegemoet.