Nieuws

Alle ins en outs over 2018 bij ons fonds

In het jaarverslag 2018 blikken we terug op de belangrijkste gebeurtenissen van vorig jaar. We maken de balans op en ons bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

Wat staat er in een jaarverslag?

Alle ontwikkelingen en beleidsbesluiten staan in het bestuursverslag. Ook het oordeel van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan staan in het jaarverslag, net als de reactie van het bestuur daarop. Daarnaast vind u in het jaarverslag uiteraard alle belangrijke cijfers over:

  • ons deelnemersbestand
  • onze verplichtingen
  • ons vermogen
  • de kosten van de pensioenregeling
  • de jaarrekening

Meer informatie

Download ons volledige jaarverslag 2018.

Nieuw: Verkort Jaarverslag

Omdat het jaarverslag erg groot is, maken we dit jaar voor het eerst voor onze deelnemers en gepensioneerden ook een handzame online samenvatting, een Verkort jaarverslag. Hierin staan alle highlights met grafieken en een dubbelinterview met onze vice-voorzitters Han Baaij en Gijsbert Burggraaf. Het Verkort Jaarverslag 2018 komt half juli beschikbaar via deze website.

Bron: Bestuur