Nieuws

Ontwikkelingen financiële positie in april 2019

In april is onze financiële positie verbeterd. Dat is te zien aan de actuele dekkingsgraad: deze steeg van 120,9% naar 122,4%. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad daalde naar 124,1%.

Wat speelde er in april?

De rente is gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De waarde van onze beleggingen, ons vermogen, steeg eveneens.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= de verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu.
Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is de actuele dekkingsgraad. Deze steeg in april met 1,5%.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. PST moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 118,8% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De beleidsdekkingsgraad ligt boven deze grens. Dat betekent dat we financieel ‘gezond’ zijn.

Het positieve effect van de stijgende actuele dekkingsgraad is nog niet terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen 12 maanden. Als het de komende maanden ook goed blijft gaan, stijgt de beleidsdekkingsgraad op een gegeven moment vanzelf mee.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur