Nieuws

Onze financiële positie is weer iets verbeterd

Na een aantal slechte maanden heeft onze financiële positie zich in oktober verder verbeterd. De actuele dekkingsgraad van ons fonds steeg in oktober van 112,8% naar 115,4%. De beleidsdekkingsgraad (= een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden) is gedaald van 119,0% naar 118,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= de verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu.
Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is de actuele dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. PST moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 117,6% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
De beleidsdekkingsgraad van eind oktober ligt met 118,4% nog net boven deze grens. Dat betekent dat we financieel nog ‘gezond’ zijn. Als we echter kijken naar de ontwikkelingen van de actuele dekkingsgraad, verwachten we dat de beleidsdekkingsgraad de komende maanden verder gaat dalen, immers de actuele dekkingsgraad nu is lager dan die van vorig jaar. Van een verlaging van de pensioenen is bij ons fonds geen sprake.

Wat gebeurde er in oktober?

De financiële positie verbeterde, omdat de rente weer iets steeg. Een stijgende rente is goed nieuws voor een pensioenfonds. Dan hoeven we minder geld opzij te leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast steeg de waarde van onze beleggingen. Ook dat is positief voor onze financiële positie.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld en leest u meer achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Bron: Bestuur