Nieuws

Opnieuw geen goede maand voor PST

De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde in augustus van 115,7% naar 110,0%. De beleidsdekkingsgraad (= een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden) daalde ook. Eind augustus was deze 120,3%. Gelukkig is er van een verlaging van de pensioenen bij ons fonds voorlopig nog geen sprake.

Wat gebeurde er in augustus?

De financiële positie verslechterde met name in het begin van augustus. Toen ging de rente verder omlaag. Een lage rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Dan moeten we meer geld opzij leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat geld moeten we verdienen met beleggen. Helaas lukte dat in augustus niet. De waarde van onze aandelen daalde door de spanningen over een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Onze obligaties werden wel meer waard. De lage rente heeft op die beleggingen namelijk een positief effect. Zij worden meer waard als de rente daalt. Helaas is dat positieve effect veel kleiner dan het negatieve effect van een lage rente op de verplichtingen om alle pensioenen te kunnen betalen. Conclusie: augustus was opnieuw een slechte maand voor onze financiële positie.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= de verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu.
Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is de actuele dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. PST moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 118,4% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De beleidsdekkingsgraad van 120,3% ligt boven deze grens. Dat betekent dat we financieel nog ‘gezond’ zijn. Als we echter kijken naar de ontwikkelingen van de actuele dekkingsgraad, verwachten we dat de beleidsdekkingsgraad de komende maanden gaat dalen.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld en leest u meer achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Bron: Bestuur