Nieuws

PST sluit jaar af met een beleidsdekkingsgraad van 125,9%.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was op de laatste dag van vorig jaar 125,9%. Een maand eerder was dat nog 126,5% Dit percentage is een gemiddelde over een heel jaar.

Als we alleen naar de actuele dekkingsgraad kijken van december, dan noteerden we in de laatste maand van het jaar een verlies van 6,4%. Dit heeft verschillende externe oorzaken (zie onder), maar komt ook door de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2019 (door dit laatste stegen onze verplichtingen en daalde de dekkingsgraad.)

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= de verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu.
Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is de actuele dekkingsgraad. Deze was eind december 119,2%.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. PST moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 122,6% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De beleidsdekkingsgraad ligt boven deze grens. Dat betekent dat we financieel ‘gezond’ zijn. Daardoor konden we per 1 januari 2019 de pensioenen met 2,1% verhogen.

Laatste maanden 2018 gooiden roet in het eten

2018 was een onzeker jaar voor ons fonds. Tot oktober bleef de financiële situatie stabiel, maar de laatste drie maanden gooiden roet in het eten. De rente is gedaald. Daardoor moet ons fonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Ook sloten de aandelenbeurzen 2018 af met een verlies. Daardoor werden onze aandelen minder waard en daalde onze dekkingsgraad verder. De belangrijkste oorzaken voor deze daling moeten we over de grens zoeken: beleggers maken zich zorgen over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de Brexit.

Voorlopig percentage

De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 is - net als alle maandelijkse dekkingsgraden - een voorlopig percentage. In ons jaarverslag publiceren we straks het definitieve percentage waarmee we dit jaar hebben afgesloten. Het jaarverslag verschijnt halverwege 2019 op de pagina Documenten van deze website.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur