Nieuws

Rente drukt dekkingsgraad, ondanks toename vermogen

De actuele dekkingsgraad daalde in maart van 122,7% naar 120,9%. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 124,4%. Eind februari was deze nog 124,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= de verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu.
Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is de actuele dekkingsgraad. Deze daalde in maart met 1,8%.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. PST moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 118,9% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De beleidsdekkingsgraad ligt boven deze grens. Dat betekent dat we financieel ‘gezond’ zijn.

Wat speelde er in maart?

De rente is gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De waarde van onze beleggingen steeg. Dat is positief, maar die stijging kon het effect van de lage rente niet compenseren. Gevolg: de financiële positie van ons fonds verslechterde in de maand maart.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur