Nieuws

Uw huis en uw pensioen

Kunt u blijven wonen in het huis waar u nu woont als u met pensioen gaat? Het maakt daarbij veel verschil of u een koop- of een huurwoning hebt.

Koopwoning en pensioen

Woont u in een koopwoning en hebt u een hypotheek? Kijk dan nu alvast hoeveel geld u kwijt bent aan uw woning als u straks met pensioen gaat. U kunt deze uitgavenpost verlagen door uw hypotheek helemaal of gedeeltelijk af te lossen voordat u stopt met werken. Op deze manier bouwt u bovendien spaargeld op voor de periode na uw pensioen. Als u uw huis verkoopt, is de opbrengst immers voor u.

Bij een aflossingsvrije hypotheek gaat dit niet automatisch. Het kan verstandig zijn om dan toch (gedeeltelijk) af te lossen en zo uw woonlasten voor later te beperken.

Hebt u nog een hypotheek op het moment dat uw AOW-pensioen van  de overheid ingaat? Dan valt uw inkomen mogelijk in een lager belastingtarief, immers op dat moment betaalt u geen AOW premie meer over uw inkomen (tot circa € 34 duizend) in de eerste twee belastingschijven. U houdt dan meer geld over. Daar staat tegenover dat u dan waarschijnlijk minder profiteert van de renteaftrek van uw hypotheek, immers de belastingpercentages (tot circa €34 duizend) zijn dan lager. Hierdoor bent u netto meer geld kwijt aan uw hypotheek, zodra u AOW-pensioen ontvangt.

Een huis kopen en pensioen

Een huis kopen is een grote financiële beslissing. Het is verstandig om uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) mee te nemen naar de hypotheekadviseur. Deze kunt u downloaden in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd of bouwt u op dit moment ergens anders pensioen op? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een compleet overzicht van uw pensioen via verschillende werkgevers en AOW-pensioen van de overheid. U kunt daar samen met uw partner inloggen voor een overzicht van uw gezamenlijke pensioeninkomen voor straks.

Denk ook na over hoe uw situatie eruitziet als iets met u of uw partner gebeurt. Zoals bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van u of uw partner.

Huurhuis en pensioen

Hebt u een huurhuis? Dan is het financiële plaatje anders. U betaalt tijdens de looptijd van het huurcontract in principe dezelfde huurprijs (los van huurverhogingen). Wordt het huurcontract verlengd? Dan kan de huur verder stijgen. Bij een daling van het inkomen, bijvoorbeeld als uw pensioen ingaat, kunt u recht hebben op (meer) huurtoeslag. U kunt op de website van de Belastingdienst checken of u recht hebt op huurtoeslag.

Bron: Wijzer in Geldzaken