Nieuws

Verder dalende dekkingsgraad door lage rente

De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde in juli van 117,1% naar 115,7%. De beleidsdekkingsgraad (= een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden) daalde ook. Eind juli was deze 121,7%.

Wat gebeurde er in juli?

In juli is de lage rente nog verder gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld opzij moeten zetten om later alle pensioenen te kunnen betalen. Onze beleggingen werden meer waard. Daardoor steeg ons vermogen. Dat was helaas niet genoeg om het verlies te compenseren. Gevolg: onze dekkingsgraden daalden en onze financiële positie verslechterde.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het nu en in de (verre) toekomst moet uitkeren (= de verplichtingen). De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu.
Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, wisselt de rente en gaan er mensen met pensioen. Op de laatste dag van elke maand maakt het pensioenfonds de balans op en rapporteert dit voorlopige cijfer aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is de actuele dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. PST moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 118,4% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De beleidsdekkingsgraad van 121,7% ligt boven deze grens. Dat betekent dat we financieel ‘gezond’ zijn.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld en leest u meer achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Bron: Bestuur