Nieuws

Dekkingsgraden maken in juli pas op de plaats

Onze financiële positie is nauwelijks gewijzigd. De actuele dekkingsgraad is nagenoeg gelijk gebleven en de beleidsdekkingsgraad is verder gedaald. Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden is. De hogere dekkingsgraden van afgelopen jaar worden nu een voor een vervangen door de lagere van dit jaar in de beleidsdekkingsgraad.

Dit waren op 31 juli onze twee belangrijkste dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 106,3% naar 106,2%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde licht van 110,9% naar 110,2%.

De financiële markten zijn nog steeds erg onrustig. Dat komt onder andere door de coronacrisis en de lage rente. Hierdoor is niet te zeggen hoe de financiële situatie zich nu verder ontwikkelt
Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. De dekkingsgraden laten zien dat we te weinig buffer hebben om klappen op te vangen. Deze reserves moeten we aanvullen. Daarom hebben we onlangs een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Van een verlaging van uw pensioen is geen sprake.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur