Nieuws

Hoe gaat ons fonds herstellen?

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. Elk jaar moeten we een nieuw plan indienen, zolang onze financiële positie nog niet goed genoeg is.

Uit het herstelplan blijkt dat de kans groot is dat we volgend jaar de pensioenen niet kunnen verhogen. Van een verlaging van de pensioenen is bij ons fonds geen sprake.

Waarom hebben we een herstelplan?

Onze financiële positie is verslechterd. Ons fonds heeft niet genoeg reserves. Dat komt door de lage rente en de ontwikkelingen op de financiële markten door de coronacrisis. In deze grafiek ziet u de ontwikkelingen van de afgelopen maanden.

Wat staat er in het nieuwe herstelplan?

In het herstelplan staan de maatregelen die we nemen om in 10 jaar te herstellen. Dat betekent dat we lang de tijd hebben om te herstellen. Er kan in die tussentijd nog veel gebeuren. Onze beleggingen kunnen meer of minder waard worden, de rente kan stijgen of dalen. Ook is de kans groot dat we in de tussentijds een nieuw pensioenstelsel krijgen met andere regels.

Daarom vinden we het eerlijk voor al onze deelnemers als we een hersteltijd van 10 jaar aanhouden. Door de lange hersteltermijn worden werknemers, oud-werknemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Werknemers hoeven niet plots veel extra premie te gaan betalen en een verlaging van de pensioenen (van iedereen) doen we pas als het écht niet anders kan.

Gaan de pensioenen omlaag?

We gaan er nu vanuit dat we kunnen herstellen zonder de pensioenen te moeten verlagen.

Wanneer is onze financiële positie weer goed?

Onze financiële positie is weer goed als ons pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die ligt boven de vereiste dekkingsgraad. Op dit moment is dat 116,7%.

Meer informatie

Lees hier meer informatie over onze financiële positie, onze dekkingsgraden en wat ze betekenen. Verder vindt u hier meer informatie over de mogelijke maatregelen in ons herstelplan.