Nieuws

Stijging actuele dekkingsgraad in oktober

In oktober 2020 steeg onze actuele dekkingsgraad, maar daalde onze beleidsdekkingsgraad.

Dit was de stand op 31 oktober 2020: 

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 107,1% naar 111,2%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde van 109,6% naar 109,2%. De daling komt doordat de maand die uit het gemiddelde gaat hoger was dan afgelopen maand.

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 116,6%. Dat betekent dat er voor elke €100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen €116,60 in kas hebben aan vermogen.

Waarom steeg de actuele dekkingsgraad?

Oktober was op zich financieel geen goede maand. Toch noteerden we een plus. Dat komt doordat we vanaf deze maand rekenen met nieuwe cijfers over de levensverwachting. Volgens het Actuarieel Genootschap (AG) stijgt de gemiddelde levensverwachting minder snel dan we eerst dachten. Als we minder lang leven met zijn allen, hoeft ons fonds in de (verre) toekomst minder pensioen uit te betalen. Daarmee houden we nu al rekening. We hoeven nu minder geld opzij te zetten voor later. Dat is positief voor onze financiële positie.
Verder was er weinig goed nieuws in oktober. De rente daalde opnieuw, waardoor we meer geld opzij moeten zetten om later alle pensioenen te kunnen betalen. Ook onze aandelen werden minder waard.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

De dekkingsgraden laten zien dat we te weinig buffer hebben om klappen op te vangen. Deze reserves moeten we aanvullen. Daarom hebben we onlangs een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Het herstelplan is inmiddels goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Van een verlaging van uw pensioen bij ons fonds is geen sprake.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur