Meenemen of niet meenemen? Dat is de vraag die u zich over uw pensioen moet stellen als u van werkgever wisselt.

1. Laten staan

U kunt uw opgebouwde pensioen bij ons laten staan. In dat geval beheren wij uw pensioen en krijgt u het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

2. Meenemen

Maar u kunt ook uw pensioen meenemen naar het pensioenfonds of de -verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdrachtHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder..

Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dat kunt u doen aan de hand van de Pensioenvergelijker op de Documentenpagina. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

  • soort pensioenregeling (bijvoorbeeld een eindloon- of middelloonregeling of premieovereenkomst)
  • verhoging pensioen (wordt uw pensioen aangepast aan prijs- of loonstijgingen, is deze verhoging voorwaardelijk of onvoorwaardelijk)
  • partnerpensioen (vervalt het recht op partnerpensioen als u vertrekt)
  • de financiële positie (dekkingsgraad)
  • de keuzemogelijkheden van pensioenregeling

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker van onze Documentenpagina en vul de vragen in. Er is een versie van onze basisregeling en een van onze excedentregeling

Aanvraag indienen

Vraag waardeoverdracht aan zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht.
Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt uw pensioen overgedragen.

Voorwaarde

De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een fonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.

Is de dekkingsgraad lager dan 100%? Dan kunt u waardeoverdracht wel aanvragen, maar nemen wij uw aanvraag pas in behandeling wanneer de dekkingsgraad 100% of hoger is.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 474,11 (2018) bruto per jaar? En neemt u het niet mee naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar? Dan kunnen wij twee jaar na uw vertrek besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons.