Beleggingsbeleid

PST streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt  zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsplan.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds., externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden). Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

PST heeft TKP Investments aangesteld als balansmanager. 

Het fonds belegt niet zelf. Dat doen externe vermogensbeheerders.
Voor vastrentende waarden zijn dit: 

 • Aegon Asset Management Nederland, Den Haag
 • A.S.R., Utrecht, Nederland
 • TKP Investments, Groningen, Nederland.

De aandelenfondsen worden beheerd door:

 • Fidelity International, Engeland
 • Genesis Investment Management, Londen, Engeland
 • State Street Global Advisors, Brussel, België.

Daarnaast neemt PST deel in vastgoedfondsen die beheerd worden door:

 • CBRE Global Investors, Den Haag
 • Heitman, Chicago, USA
 • M&G, Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Berkshire Group, Boston, USA
 • TKP Investments, Groningen, Nederland.

Vermogensbeheerder weten veel over beleggen en doen dat voor meer organisaties. Daardoor besparen we kosten. Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleert of zij zich aan de afspraken houden.

Beloningen

Onze externe vermogensbeheerders werken voor een deel vanuit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In de financiële centra van die landen zijn de beloningen ver boven het niveau dat we in Nederland gewend zijn en fatsoenlijk vinden. Bij goede meerjarige prestaties gaat het om een variabele beloning, die maximaal 20% bedraagt van het vaste salaris. Toch brengen deze beleggingen zoveel op voor de pensioenen van onze deelnemers, dat we die hoge beloning voor lief nemen. Tijdens contractonderhandelingen proberen we om de beloningen te verlagen.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Verantwoord beleggen

Het fonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen.

In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds wil niet betrokken zijn bij:

 • schendingen van mensenrechten
 • kinderarbeid
 • fraude of corruptie
 • milieuvervuiling
 • omstreden wapens
 • dierproeven

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.