De Raad van Toezicht over het bestuur

Verkort jaarverslag

De Raad van Toezicht (RvT) over het bestuur in 2018

‘Het bestuur functioneert goed’

De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds. Deze raad met onafhankelijk deskundigen kijkt met name hoe het bestuur omgaat met de risico’s die er zijn en of het bestuur de belangen van alle betrokkenen evenwichtig behartigt. De RvT adviseert het bestuur en moet sommige besluiten ook goedkeuren.
Het bestuur heeft in 2018 veel zijn tijd besteed aan de invulling van het risicomanagement en de nieuwe IORP-richtlijn. Daarnaast was er veel aandacht voor de harmonisatie van de regelingen. De RvT begrijpt dit en heeft ook geconstateerd dat het bestuur zich bewust nog niet gebogen heeft over een paar andere zaken. Zo heeft het bestuur alle aanbevelingen van de RvT opgepakt. Maar er ligt er nog één die het bestuur in de loop van 2019 moet oppakken. De RvT raadt het bestuur aan om dan ook het IT-beleid te formuleren en aan de slag te gaan met een toekomstvisie voor het fonds.

Het bestuur functioneert goed, vindt de RvT. De Beleggingsadviescommissie ook. De planning van de communicatiecommissie mag beter en ook het Verantwoordingsorgaan moet actiever worden binnen het fonds. Daar wordt in 2019 aan gewerkt.

Evenwichtige belangenafweging

De RvT is van oordeel dat het bestuur de evenwichtige belangenafweging hoog in het vaandel heeft. Belangrijke besluiten worden vanuit alle belanghebbenden bekeken. De RvT vindt verder dat het bestuur transparant en duidelijk communiceert. De toegankelijkheid van informatie is goed en bovendien actueel. Deelnemers worden actief betrokken en geïnformeerd door het bestuur.
Verder zijn de rapportages over het algemeen op orde. De belangrijkste documenten up tot date.

 

Lees het hele verslag in ons jaarverslag.