Het Verantwoordingsorgaan over het bestuur

Verkort jaarverslag

Het Verantwoordingsorgaan (VO) over het bestuur in 2018

‘Het beleid is zorgvuldig uitgevoerd’

Het VO adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. In 2018 heeft het VO twee adviesaanvragen behandeld en positief beoordeeld. Het ging over het reglement van het VO en de uitvoeringsovereenkomst die PST met de werkgever heeft.
Het VO ervaart een steeds grotere betrokkenheid door de open en constructieve communicatie met zowel het bestuur, Raad van Toezicht als het bestuursbureau van PST. De communicatie naar de deelnemers van PST via de website is verbeterd en zeer actueel. Er wordt door de communicatiecommissie actief gewerkt aan een beter pensioenbewustzijn van alle doelgroepen.

Het bestuur heeft het beleid op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, vindt het VO. Daarbij zijn de belangen van alle deelnemers in voldoende mate evenwichtig in aanmerking genomen.

Code Pensioenfondsen

Het VO vindt dat het bestuur de Code Pensioenfondsen actief naleeft. Een punt van aandacht blijft de norm over diversiteit. Zowel het bestuur als het VO voldoen nog niet aan de norm dat een van de leden jonger moet zijn dan 40 jaar. Het bestuur voert een actief beleid om nieuwe bestuursleden te werven die aan deze normen voldoen.
Het VO is tenslotte blij met het aanstellen van een riskcontroller, waardoor samen met het bestuur het risicobeleid naar een hoger niveau is gebracht.

 

Lees het hele verslag in ons jaarverslag.